اجرا و پیش راه اندازی PIPING ، نصب مبدل های FIN FAN و کلیه اسکیدهای همه واحد ها همچنین نصب جرثقیل سقفی توربین هال.