ساینا صنعت غرب

 

شرکت ساینا صنعت غرب به عنوان پیمانکار اجرایی در زمینه صنایع نفت و نیرو، افتخار دارد که در جهت توسعه و پیشرفت صنایع استراتژیک در کشور عزیزمان ایران گام برداشته و سهمی هر چند ناچیز در عمران و آبادانی این مرز و بوم به عهده دارد. 

شرکت با هدف اجرای بهینه عملیات نصب سنگین آغاز به کار نموده است.افق آینده نیز برنامه ریزی جهت حضور در سایر مراکز صنعتی کشورمان ایران و در بلند مدت پروژه های خارج از کشور می باشد.

مشتریان ما