نصب بویلر و عملیات پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی آن، واقع در شهرستان اسلام آباد غرب