نیروگاه پرند
نیروگاه پرند
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷

پتروشیمی لرستان

اجرای کلیه عملیات لوله کشی زیرزمینی و روزمینی ، نصب کلیه تجهیزات و اجرای عملیات برق و ابزار دقیق واحد تولید کاتالیست همراه با پیش راه اندازی و راه اندازی واحد