معرفی شرکت ساینا صنعت غرب

شرکت ساینا صنعت غرب در ابتدا از مجموعه ای از کارشناسان با سابقه در زمینه پروژههای نفتی و نیروگاهی تشکیل و به مرور زمان با جذب نفرات بیشتر سازمان خود را در زمینه های اجرایی ، دفاتر فنی ، کنترل کیفی ، کنترل پروژه و ایمنی گسترش داد.

این شرکت دارای دو دفتر ثابت در شهرهای تهران و سنندج میباشد که وظیفه پشتیبانی و مدیریت پروژههای شرکت در سایر شهرهای کشور را بعهده دارند.

عمده فعالیتهای اجرایی شرکت تا کنون در زمینه نصب مکانیکال و برق و ابزاردقیق واحدهای پتروشیمی و نیروگاهی بوده است.

پتروشیمی کردستان

پتروشیمی کردستان

پتروشیمی لرستان

پتروشیمی لرستان
 

نیروگاه پرند

نیروگاه پرند