شهریور ۳۱, ۱۴۰۰

ویفر سیلیکون پلی کریستال خمین

فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

پتروشیمی لرستان

فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

نیروگاه دالاهو

فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

پروژه فاز ۲ پتروشیمی کرمانشاه