شهریور ۳۱, ۱۴۰۰

ویفر سیلیکون پلی کریستال خمین

فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

پروژه فاز ۲ پتروشیمی کرمانشاه