شهریور ۳۱, ۱۴۰۰

ویفر سیلیکون پلی کریستال خمین

فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

پتروشیمی لرستان

فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

نیروگاه پرند