ساینا صنعت غرب

ساینا صنعت غرب

نیروگاه گازی سنندج

اجرا و پیش راه اندازی PIPING ، نصب مبدل های FIN FAN و کلیه اسکیدهای همه واحد ها همچنین نصب جرثقیل سقفی توربین هال

عکس های پیشرفت کار