ساینا صنعت غرب

ساینا صنعت غرب

نیروگاه دالاهو

نصب بویلر و عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی آن واقع در شهرستان اسلام آباد غرب

عکس های پیشرفت کار