ساینا صنعت غرب

ساینا صنعت غرب

نیروگاه حرارتی سهند

نصب استراکچر پست 230Kv و 132kv

اجرای PIPING و تجهیزات CONDENSTATE POLISHING PLANT و کلیه تجهیزات AUXILIARY مربوط به ترمال سایکل واحد های یک و دو

عکس های پیشرفت کار