نصب استراکچر پست 230Kv و 132Kv

اجرای PIPING و تجهیزات CONDENSTATE POLISHING PLANT و کلیه تجهیزات AUXILIARY مربوط به ترمال سایکل واحد های یک و دو