نیروگاه پرند

پتروشیمی کردستان
پتروشیمی کردستان
می 24, 2018
پتروشیمی لرستان
پتروشیمی لرستان
می 20, 2018
نیروگاه پرند

نیروگاه پرند

اجرای دو واحد بویلر و یک واحد توربین

photo_2018-05-21_02-20-37
photo_2018-05-21_02-20-35
نیروگاه پرند
photo_2018-05-21_02-20-27
photo_2018-05-21_02-20-23
photo_2018-05-21_02-20-18
photo_2018-05-21_02-20-13
photo_2018-05-21_02-20-11
photo_2018-05-21_02-20-07
photo_2018-05-21_02-19-51