پتروشیمی لرستان

نیروگاه پرند
نیروگاه پرند
می 20, 2018
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
می 20, 2018
پتروشیمی لرستان

پتروشیمی لرستان

اجرای کلیه عملیات لوله کشی زیرزمینی و روزمینی ، نصب کلیه تجهیزات و اجرای عملیات برق و ابزار دقیق واحد تولید کاتالیست همراه با پیش راه اندازی و راه اندازی واحد

photo_2018-05-21_02-10-56
photo_2018-05-21_02-10-54
پتروشیمی لرستان
photo_2018-05-21_02-10-44
photo_2018-05-21_02-10-42
photo_2018-05-21_02-10-41
photo_2018-05-21_02-10-39
photo_2018-05-21_02-10-36