ماشین آلات

ماشین آلات عمده شرکت

تعداد 4 دستگاه جرثقیل سبک و سنگین
تعداد 3 دستگاه کمپرسور بزرگ
تعداد 2 دستگاه کامیون تریلر
یک دستگاه تراکتور یدک کش
تعداد 5 دستگاه وانت
تعداد 6 دستگاه سواری